Salitre

Óscar Valido @oscartgif

Intervención digital sobre paredes deterioradas.